Utviklingspsykologi

Jeg lover det ikke bare skal bli psykologi-prat her fremover, men siden jeg bruker svært mye av min tid i hverdagen på nettopp psykologi og i tillegg elsker det, så blir det noen innlegg med det!

Denne uken har vi hatt om utviklingspsykologi, som rett og slett handler om hvordan mennesker utvikles gjennom livet. Det er mye fokus er på barndom, selvom alle faser i livet nevnes.
En av teoriene vi lærer mye om, er Piagets stadiemodell. Han mente at barn var naturlig-fødte vitenskapsmenn, som utforsket og var nysgjerrige på verden. Hans modell fokuserer på at det er fire faser man går gjennom i barndommen hvor tenkningen endres kvalitativt. Jeg tenkte kun å nevne den første og den andre fasen her.

I den sensormotoriske fasen fra 0-2 år er det objektpermanens som er mest i fokus. Det går rett og slett ut på "ute av syne, ute av sinn". Barnet forstår ikke at når noe ikke lenger kan sees, så eksisterer det fortsatt. Enkleste måten å forstå dette på er å se for seg reaksjonen deres når mor gjemmer ansiktet i hendene, for så å ta dem vekk igjen. Barnet tror faktisk moren er borte, for så å bli super glad for at hun plutselig er der igjen.
Den andre fasen er den pre-operasjonelle fasen fra 2-7 år hvor fokuset blant annet er på konservering. Barnet har her vanskeligheter med å forstå at masse, volum eller kvantitet forblir det samme selvom utseende endres. Eks. når to glass er fylt med like mye vann og et glass helles over i et lengre og tynnere glass, vil barnet tro det glasset inneholder mer. Selvom barnet ser at det ikke tilsettes mer væske. Det tenkte jeg rett og slett ikke å forklare noe mer, men å legge ved denne herlige youtube videoen fra selve eksperimentet! Og hvor herlig er ikke reaksjonene til barna, spesielt den siste jenta i eksperimentet?!
- Veronica 

Kommentarer

Populære innlegg